Prvo poročilo kliničnega registra raka pljuč Kirugije Bitenc – 2020/2021

Pred vami je prvo poročilo kliničnega registra raka pljuč ustanove Kirurgija Bitenc. Zavedajoč se pomena kliničnih  registrov  za evaluacijo lastnega dela, informiranje bolnikov in posredovanje zanesljivih podatkov nacionalnemu registru raka, smo na  Kirurgiji Bitenc vzpostavili lasten klinični register, ki posreduje podatke Nacionalnemu registru raka na Onkološkem inštitut, naprej pa sodelujemo tudi z hospitalnim registrom raka Klinike Golnik.

Predvidevamo, da se bo število bolnikov diagnosticiranih in operiranih v zgodnjem stadiju, glede na prihajajoč program presejanja rak pljuč, v prihodnosti  povečalo. To bo omogočilo uporabo še manj mutilantnih operativnih posegov.  Po drugi strani pa je pričakovati, da se bo z uvedbo preoperativne imunokemoterapije povečalo število operabilnih bolnikov tudi v višjih stadijih bolezni, kot je stadij III. Na vse te izzive smo pripravljeni. Gotovo  nam bo klinični register nudil se boljši vpogled v naše delo in spodbudil nadaljnje izboljšave. Verjamemo, da bodo podatki koristni tudi  za odločevalce zdravstvenih politik pri  presoji kvalitete dela in načrtovanju oskrbe raka pljuč  ter  spodbuda ostalim izvajalcem pri vzpostavitvi kliničnih registrov. Predvsem pa želimo, da podatki dosežejo bolnike ter njihove  zagovornike in pomagajo pri izbiri najboljše možne oskrbe raka pljuč za  vsakega posameznega bolnika. 

Hvala vsem sodelavcem, ki so sodelovali pri pripravi registra in poročila!

mag. Marko Bitenc, dr.med.

direktor Kirurgije Bitenc 

Prvo poročilo kliničniega registra raka pljuč.pdf