KIRURGIJA BITENC

Vodstvo

Marko Bitenc

mag. Marko Bitenc, dr. med., FECTS

direktor / torakalni kirurg

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1985, po opravljenem pripravništvu je začel s specializacijo iz kirurgije. Vključen je bil v raziskovalne projekte raka želodca in pljuč v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Vzporedno s specializacijo je magistriral s področja zdravljenja pljučnega raka. Od leta 1993 je delal kot torakalni kirurg na Kliničnem oddelku za Torakalno kirurgijo v UKC Ljubljana. V tem času je bil tudi asistent za predmet Kirurgija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 1993 je član ESTS (European society of Thoracic Surgery). Glavno področje njegovega dela in raziskav je rak pljuč, požiralnika in želodca. Od leta 1996 je bil dvakrat izvoljen za predsednika Zdravniške zbornice Slovenije. V tem času je bil tudi član Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Opravljal je tudi funkcije v tujini, bil podpredsednik CPME in predsednik EFMA/WHO. Od ustanovitve dalje je član Združenja torakalnih kirurgov Slovenije, kjer trenutno opravlja funkcijo predsednika. Od leta 2005 je zasebni zdravnik s področja torakalne kirurgije.

ikona

Glavno področje mojega dela in raziskovanja je
rak pljuč, požiralnika in želodca.

Zdravljenje katerekoli bolezni z operacijo je posebna izkušnja za vsakega bolnika. Še posebej, ko gre za zdravljenje maligne bolezni kot je pljučni rak, kjer je pravilno izvedena operacija enkratna možnost za vsakega bolnika. Pomembno je, da je bolnik podrobno seznanjen s svojo boleznijo, možnimi načini zdravljenja in prognozo bolezni. Podroben in iskren pogovor, kjer se o bolezni pogovarjata strokovnjak in laik, vendar na partnerski način, je pomemben dejavnik uspešnosti zdravljenja. Zaradi tega si v ambulanti za bolnike, ki bodo za zdravljenje svoje bolezni operirani, vzamem dovolj časa za pogovor in pregled, da se na koncu skupaj strinjava o načrtovanem kirurškem zdravljenju.

ikona

Podroben in iskren pogovor, kjer se o bolezni pogovarjata strokovnjak in laik, vendar na partnerski način, je pomemben dejavnik uspešnosti zdravljenja.

Tak način dela omogoča, da tudi najtežje bolnike v bolnišnico sprejmem šele na dan predvidene operacije. Menim, da je za bolnika bolje, če zadnji večer, zadnjo noč in zadnje jutro pred operacijo preživi v svojem domačem okolju, s svojimi bližnjimi in po ustreznih navodilih pripravljen pride v bolnišnico na dan operacije. V času bolnišničnega zdravljenja je potem redno oskrbovan in nadzorovan s strani zdravnikov in medicinskih sester. Pomembno je, da ima možnost stalnega kontakta s svojim zdravnikom, ki ga je operiral, tudi potem, ko je odpuščen domov. Dovolj je le nekaj kratkih telefonskih pogovorov, da se bolniki tudi doma počutijo varno. Zaradi tega vsak bolnik, ki je operiran v naši ustanovi v odpustnici dobi zapisano telefonsko številko svojega kirurga z navodilom, da ga kadarkoli pokliče v primeru kakršnihkoli težav.

ikona

Dovolj je le nekaj kratkih pogovorov, da se naši bolniki čutijo kot doma.

PODROČJA KIRURGIJE